Оцініть, будь ласка, сайт ДНЗ. При бажанні прокоментуйте.Результаты
Besucherzahler mail order russian brides
счетчик посещений

Імідж-проект "Шлях до успіху"

  ІМІДЖ-ПРОЕКТ

 

«Шлях до успіху»

 

Успіх – це нагорода за минуле, радість для теперішнього, енергія для майбутнього. В кожного свій шлях до успіху, але для більшості – це результат наполегливої праці, великої відповідальності та віри в свою мрію.

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ:  сучасний ритм життя, висока інформаційна насиченість,  використання в освітньому просторі інформаційно-комунікативних технологій, поява недержавних освітніх установ, Центрів розвитку дитини, вимогливість батьків до якості надання освітніх послуг посилюють конкуренцію в боротьбі за набір дітей, вимагаючи від  дошкільних навчальних закладів  високої конкурентоспроможності.

 Дитячий садок сьогодні – це місце, де дитина отримує досвід широкої емоційно-практичної взаємодії з дорослими і однолітками в найбільш значущих для її розвитку сферах життя; місце, де вона набуває життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі.

Сьогодні конкурентноспроможніми можуть бути дошкільні заклади, що забезпечують стабільно високий рівень якості освітніх послуг, мають позитивний імідж, працюють в режимі розвитку.

ПЕРЕВАГИ ІМІДЖ-ПРОЕКТУ «Шлях до успіху»:

 • Актуальність піднятих питань;
 • системний характер;
 • соціопрактичній зміст (розрахований на сприйняття широким колом читачів, мета реальна для виконання, зміст доступний для сприймання);
 • Можливість комплексного вирішення великої низки питань (проблем);
 • Бачення педагогами, та в цілому колективом, шляхів розвитку дошкільного закладу  та вирішення існуючих проблем;
 • Можливість використання будь-якою установою.

2. Назва проекту: Корпоративний імідж-проект «Шлях до успіху»

Ініціювання розробки проекту: 

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на    період до 2017 року

Ідея інноваційного  проекту: Створення оптимальних умов  для максимального забезпечення  розвитку та саморозвитку дітей. Формування толерантної, соціально-адаптованної особистості, що володіє стійкою мотивацією до пізнання і творчості.

Мета проекту: формування позитивного іміджу дошкільного закладу, забезпечення стійкого положення ДНЗ на ринку освітніх послуг.

Завдання проекту:

1.     Підвищення якості освітніх послуг через оновлення змісту дошкільної освіти, впровадження новітніх технологій, здоров’язберігаючих та здоров’я відновлюючих  методик.

2.    Розвиток кадрового потенціалу через створення системи безперервного навчання.

3.    Модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу, відповідно  сучасних вимог до організації життєвого простору для дітей.

Термін реалізації проекту:  2008-2015 роки

Етапи реалізації проекту: 

1.     Створення координаційної ради та фокус груп для розробки стратегій розвитку дошкільного закладу.

2.    Вивчення ресурсного забезпечення, умов, факторів впливу на організацію роботи.

3.    «Банк ідей» розвитку освітнього закладу.

4.    Розробка плану реалізації  визначених стратегій.

5.    Здійснення експертної процедури з залученням адміністрації ДНЗ, представників громадськості, спеціалістів, батьківської громади.

6.    Управління стратегічними змінами та підбиття підсумків проектної діяльності.

Ресурсне забезпечення проекту:

 1. Нормативно-правове (Конституція України, ЗУ «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку);
 2. Науково-методичне (БП розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», новітні технології, авторські методики);
 3. Кадрове (керівник дошкільного закладу, адміністрація, педагоги, молодший обслуговуючий персонал);
 4. Матеріально-технічне (музична зала з фортепіано, набором дитячих музичних інструментів, музичним центром, набором дидактичного матеріалу; тренажерна зала з набором спортивного інвентарю; зимовий сад з колекцією кімнатних рослин різних поясів; аудіовізуальна студія  з набором різного виду театрів, ширм, магнітофону з дисками, DVD; музей козацької слави; медичний блок з необхідним медичним обладнанням; методичний кабінет з комп’ютером, набором печатно-копіювальної техніки, бібліотекою та наочними посібниками з усіх розділів програми та інш);
 5. Фінансове:
 • Бюджетне фінансування (державне, обласне, місцеве );
 • Позабюджетне (благодійні внески батьків, юридичних осіб, допомога шефських підприємств та інш.)

 

Очікувані результати:

 • високопрофесійні, креативні, націлені на результат педагоги;
 • толерантні, високоморальні, соціально-адаптовані вихованці зі стійкою мотивацією до пізнання і творчості;
 • дошкільний заклад що розвиває й розвивається, має стійке положення на ринку освітніх послуг.

 

3. Для створення позитивного іміджу  важливим є будь-який аспект. Тут немає дрібниць. Адже успіх в великій мірі залежить від того, що про нас думають, що говорять і як відносяться до нас оточуючі – батьки, співробітники, колеги, засоби масової інформації та інш.

Необхідність формування іміджу ДНЗ визначається наступними причинами:

 • складна демографічна ситуація, що призводить до посилення конкуренції серед ДНЗ однієї території в боротьбі за набір дітей;
 • позитивний імідж полегшує доступ дошкільного закладу до кращих ресурсів з можливих: фінансовим, людським, інформаційним;
 • сформований позитивний імідж дошкільного закладу стає більш привабливим для педагогів, тому що забезпечує більшу стабільність, професійне зростання, задоволеність працею;
 • позитивний імідж  створює довіру до всього, що відбувається в стінах дошкільного закладу, в тому числі й до інноваційних процесів.

 

Формування іміджу – процес, в ході якого створюється спланований образ на основі наявних ресурсів. Важливо налаштувати всіх працівників закладу на перспективу, створити дух спільності, корпоративності, єднання.

 

Складові іміджу:

 • комфортність середовища закладу (оптимістичний настрій і доброзичливий клімат в педагогічному та дитячому колективах; педагогічна, соціальна і управлінська компетентність співробітників; культура закладу, що визначає специфіку поведінки колективу в цілому);
 • якість освітніх послуг (вихованість дітей, розвиненість психічних функцій, творчих здібностей, сформованість здорового образу життя; чітке бачення цілей навчання та виховання дітей; зв’язок з різними соціальними інститутами);
 • позитивний образ керівника та педагогічного колективу (сформований образ керівника-професіонала; педагогічна, соціальна і управлінська компетентність працівників; зовнішня і внутрішня культура педагогів);
 • створення загального стилю приміщень ДНЗ у відповідності з традиціями, особливостями діяльності та фінансовими можливостями;
 • яскрава зовнішня атрибутика (наявність зовнішньої символіки, традицій, ритуалів тощо).
 • Зовнішніми атрибутами іміджу освітнього закладу є елементи фірменного  стилю (стандарту).

 Позитивний імідж дошкільного закладу забезпечує зміцнення конкурентних позицій, підвищує популярність, позитивно впливає на якість дошкільної освіти та полегшує розпізнавання закладу на ринку освітніх послуг.

  

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Основні стратегії роботи

І. Стратегія, спрямована на підвищення якості освітніх послуг, формування компетентної особистості.

Мета: Викликати зацікавленість педагогів в підвищенні професійної майстерності, оволодінні інноваційними технологіями; актуалізувати бажання та професійну готовність використовувати передові педагогічні досягнення в практиці роботи.

Пріоритетні напрямки:

1. Підвищення професійної та методичної компетентності педагогів .

 • створення системи безперервного навчання педагогів;
 • розробка програмово-методичного забезпечення інноваційних процесів;
 • розробка індивідуальних програм творчого розвитку педагогів;
 • індивідуалізація форм і методів методичної роботи в залежності від рівня професійної майстерності;
 • складання колективних та індивідуальних проектів («Обери нас, ми – найкращі», «Компетентна дитина – успішна людина», «Зростаймо здоровими» та інш.);
 • адаптування та впровадження в практику роботи нових освітніх програм;
 • створення оригінальних систем планування роботи за сферами життєдіяльності та лініями розвитку (Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»);
 • складання Портфоліо професійних досягнень педагогів;
 • інформатизація освітнього процесу через організацію роботи сайту ДНЗ, роботу з Інтернет-ресурсами;
 • запровадження гнучкої  системи стимулювання педагогів.

2. Науково-методичне та дидактичне забезпечення освітньо-виховного процесу.

 • забезпечення навчально-виховного процесу нормативно-правовою базою та періодичними виданнями;
 • забезпечення освітнього процесу дидактичними та навчально-наочними посібниками;
 • забезпечення науково-методичного супроводу впровадження новітніх технологій;
 • організація експериментальної діяльності дітей, занять за інтересами в гуртках та секціях;
 • розробка індивідуальних маршрутів та складання Портфоліо досягнень в роботі з обдарованими та відстаючими дітьми;
 • моніторинг розвитку дітей.

 

Чекаємо Ваших відгуків до матеріалів нашого сайту.